• Home
  • Popularne pytania
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania zakupionej Karty, należy niezwłocznie zgłosić to w autoryzowanym punkcie sprzedaży lub w partnerskim punkcie sprzedaży.
Nie, karta jest imienna, trzeba ją podpisać, w związku z czym może być używana tylko przez jedną osobę.
Jest możliwość wyboru. Podczas wypełniania formularza proszę podać datę oraz godzinę, od której Karta ma być aktywna. 
Po dokonaniu płatności nie można zwrócić Karty Turysty.
​ Nie musisz kupować drugiej Karty. Możesz  doładować nowy pakiet na kartę, którą już posiadasz. 
Studenci uczelni zagranicznych (którzy nie przekroczyli 26 lat) mogą zakupić ulgową Kartę Turysty jeśli posiadają kartę ISIC lub kartę EURO<26 „Student” (wydaną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).
Nie, z każdej atrakcji można skorzystać jednorazowo. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można zrobić to po raz drugi np. gdy musieliśmy opuścić obiekt i wracamy do niego w ciągu 10-20 minut.
Tak. Na podstawie legitymacji ucznia / studenta (okazuje się ją w obiekcie na prośbę pracownika) można zakupić Kartę Turysty w cenie ulgowej - dotyczy to także również osoby z zagranicy.
Nie jest wymagane okazywanie dowodu wpłaty, wystarczy pokazać kartę. Karta musi zostać odczytana, aby zweryfikować czy jest aktywna. Ma to również na celu prowadzenie statystyk.

Każdy kto dokona zakupu w autoryzowanych punktach sprzedaży i partnerskich punktach sprzedaży może być użytkownikiem Karty Turysty.

Potrzebujesz Pomocy?Bydgoskie Centrum Informacji
ul. Batorego 2

+48723304955

czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 18:00
sobota-niedziela: 10:00 - 16:00