• Home
  • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

Bydgoska Karta Turysty    

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bydgoskie Centrum Informacji z siedzibą przy ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo z nami kontaktować za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl; lub pisemnie na adres: Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu i w okresie:
a) Założenia konta w serwisie internetowym Bydgoska Karta Turysty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu usunięcia konta
b) Realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa sprzedaży; oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny) – na czas realizacji umowy sprzedaży oraz do czasu wygaśnięcia okresu zgłaszania roszczeń do zrealizowanej umowy; a także do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego dotyczącego rachunkowości
4. Nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Bydgoskiego Centrum Informacji, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a) Dostępu do swoich danych osobowych.
b) Poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
c) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Cookies

1. Przy okazji odwiedzin Serwisu w sposób automatyczny zbierane są niektóre dane osobowe Użytkownika. Dane te są zbierane przez tzw. pliki Cookies (ciasteczka). Służą one do tego, aby wizyta w Serwisie była bardziej przyjazna, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po Serwisie.
2. Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Serwis produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych w Serwisie informacji, produktów i usług.
3. Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów osób odwiedzających Serwis,
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego osób odwiedzających Serwis i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
4. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera osoby odwiedzającej Serwis.
5. Serwis wykorzystuje Cookies w celu:
a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu się do Konta), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) ustawień języka,c) dokonywania analiz i badań oraz audytu oglądalności, w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
6. Mechanizm Cookies jest bezpieczny dla komputerów osób odwiedzających Serwis. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do tych komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, w tym złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach osoby odwiedzające Serwis mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
7. Serwis może gromadzić adresy IP osób odwiedzających Serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Serwis przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
8. Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych, ale Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Google Analytics

1. Nasz Serwis używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Doubleclick and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Doubleclick and Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
2. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z Serwisu, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna w naszym Serwisie.
3. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania z Serwisu, przygotowania raportów dotyczących korzystania z Serwisu i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
4. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Serwisu nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl